جنوب N4

  • South N4 Ip54 Reflectorless Station Estacion Total

    South N4 Ip54 Reflectorless Station Estacion Total

    فاصله اندازه گیری بدون بازتاب 1000 متر منشور تکی 5000 متر دقت: غیر منشوری 3+2ppm دقت: منشور N41: 1+1ppm N40: 2+2ppm ورق 3+2ppm زمان اندازه گیری 1.2 ثانیه در فشار ورودی دقیق 0.2 صفحه در دقیقه ورودی دستی، سنسور تصحیح خودکار تصحیح دما خواندن فاصله حداکثر: 99999999.999 متر حداقل: 1 میلی متر دقت اندازه گیری زاویه N41: 1 اینچ N40: 2 اینچ روش مطلق، قطر دیسک پیوسته...