Ruide RTS

  • Surveying Instrument Ruide RTS 822 Total Station

    ابزار نقشه برداری Ruide RTS 822 Total Station

    طول تلسکوپ 152 میلی متر قطر عدسی شیئی تلسکوپ: 45 میلی متر فاصله سنج: 47 میلی متر بزرگنمایی 30 برابر تصویر میدان دید ایستاده 1°30′ قدرت تفکیک 3 اینچ Mini. فوکوس 1.5 متر فاصله اندازه گیری سه منشور 5000 m ± 5000 انعکاس نور m بازتابنده +2×10-6D)mm ±(3+2×10-6D)mm غیر منشوری ±(3+2×10-6D)mm زمان اندازه گیری آزمایش دقیق تنها کمتر از 1.2 ثانیه بود و ادامه دارد...